Gebruiksvriendelijke
retail oplossingen

Online en print zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden dankzij speciaal door
Van Vliet Printing ontwikkelde software

Software oplossingen

Online en print zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden dankzij speciaal door Van Vliet Printing ontwikkelde software. Zoals een ingenieus maar zeer gebruiksvriendelijk prijs- en promotiesysteem voor de retail.

Binnen ons systeem bepalen retailers online de opmaak, productie en distributie van alle drukwerkuitingen. Vervolgens wordt het gewenste drukwerkpakket in de juiste aantallen en op de juiste plaats aangeleverd. Regionaal, lokaal of per filiaal. Van posters en kaarten voor actiematige doeleinden tot stickers.

Heeft u een vraag over onze Software oplossingen?